1- Địa điểm tập kết chính:
Trại tập trung đón học viên tại : 59 Hoàng Cầu - Trung Tâm TDTT Đống Đa Hoàng Cầu - Quận Đống Đa - Hà Nội
Thời gian: từ 9h00 tới 11h30 ngày bắt đầu (theo lịch)
Hotline : 04.39958389.
2- Đối với học viên các tỉnh:
- Trại tập trung đón học viên tại điểm Chi nhánh tỉnh theo thông báo. Đúng ngày tập trung sẽ có Nhân viên chính thức của Trại HÈ VIỆT đón nhận các con từ gia đình (theo danh sách) và đưa các học viên đến điểm tập kết chính tại Hà nội.
- Các gia đình có điều kiện tự đưa học viên tới Hà nội thì thông báo lại cho HÈ VIỆT và chúng tôi sẽ nhận học viên trực tiếp tại điểm tập kết chính tại Hà nội
- Thời gian: chi tiết theo lịch thông báo.
Hotline : 04.39958389.

3- Dịch vụ đưa đón tại nhà:
Trại HÈ VIỆT có dịch vụ đưa đón học viên tận nhà theo yêu cầu của gia đình. Nhân viên của chúng tôi sẽ đón học viên và đưa tới điểm tập trung đón học viên tại điểm theo thông báo. HÈ VIỆT chịu toàn bộ trách nhiệm đưa đón học viên tới tận chương trinh.
Thời gian: chi tiết theo lịch thông báo.
Hotline : 04.39958389.