Trại HÈ VIỆT có dịch vụ đưa đón học viên tận nhà theo yêu cầu của gia đình. Nhân viên của chúng tôi sẽ đón học viên và đưa tới điểm tập trung đón học viên tại điểm theo thông báo. HÈ VIỆT chịu toàn bộ trách nhiệm đưa đón học viên tới tận chương trinh.
Thời gian: chi tiết theo lịch thông báo.
Hotline : 04.39958389.

Bảo hiểm:
Toàn bộ học viên khi tham gia Trại HÈ VIỆT sẽ được mua bảo hiểm trong toàn bộ 06 ngày tham gia tại trại. Trị giá bảo hiểm là 50.000.000vnđ/học viên