Nhân viên trại hè việt

Đội ngũ nhân viên:
Với đội ngũ NHÂN VIÊN nhiều kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ các học viên trong suốt thời gian tại trại. Các GIẢNG VIÊN, trợ giảng luôn niềm nở sẵn sàng hỗ trợ bất kể ngày đêm, đảm bảo chương trình diễn ra tốt đẹp và an toàn.

Mọi thành viên phối hợp ban quản lý trại hè tạo môi trường học tập tốt nhất cho các học viên.

0439958389

Liên hệ nhanh