Khóa học rất hữu ích, tôi đã được trải nghiệm những điều tuyệt vời tại đây.

Nguyễn Văn Bình - 15 tuổi - Cầu Giấy

Học sinh của chúng tôi

VSC chào đón học viên từ hơn 53 tỉnh thành khác nhau trong năm 2015.

Tại trại hè của chúng tôi kinh nghiệm dạy kỹ năng cho trẻ là môi trường chuyên nghiệp thực sự. Trong mùa hè năm 2015 chúng tôi đã rất vui mừng chào đón học viên từ hơn 53 tỉnh thành khác nhau đến với các khóa học của chúng tôi. Một lần nữa trong năm 2016, chúng tôi mong được chào đón học viên từ khắp nơi trên các tỉnh thành của Việt Nam để dành mùa hè với chúng tôi và làm bạn bè từ khắp nơi trên lãnh thổ hình chữ S.

0439958389

Liên hệ nhanh