"Các nhân viên rất thân thiện và giúp bạn tất cả trong thời gian càng nhiều càng tốt. Ngôi nhà của họ thật là tuyệt vời - thân thiện và hữu ích".

Hà Anh, Hà Nội

"Con trai chúng tôi đã có một mùa hè tuyệt vời tại VSC. Bé đã gặp rất nhiều người bạn mới từ một phần khác nhau của các tỉnh thành và các nền văn hóa khác nhau. Bé đã có rất nhiều niềm vui trong khi tại cùng một thời gian, Bé cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Tất cả điều này, trong một môi trường an toàn. Bé trở về nhà với rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Toàn bộ kinh nghiệm tuyệt vời! "

Tuấn Phong, Hà Nam

"Nhân viên VSC rất tốt cho thấy sự hữu ích và thân thiện của họ trong công việc đào tạo"