Toàn bộ học viên khi tham gia Trại HÈ VIỆT sẽ được mua bảo hiểm trong toàn bộ 06 ngày tham gia tại trại. Trị giá bảo hiểm là50.000.000vnđ/học viên.

Phụ huynh xin vui lòng tải mẫu ủy quyền bảo lãnh tại đây.