Gia đình có tài chính thì gửi con đi học trường tốt, trường quốc tế, gia đình không có tiền thì gửi con cho nhà bảo mẫu, trường mầm non phó mặc cho con mình được ăn, được học, được nói và bản thân con có phát triển tư duy và thể chất không nữa.

Dưới đây là những kỹ năng quan trọng và cần thiết các bậc cha mẹ nên dạy con mình và thực hành thường xuyên thì từ đó sẽ trở thành thói quen sống tốt cho trẻ.

1. Nói chuyện với người lạ

2. Phải làm gì trong một thảm họa tự nhiên

3. Trẻ phải biết làm gì khi bị lạc

4. Kỹ năng cơ bản về việc xác định hướng

5. Hiểu biết về khu phố của mình

6. Địa chỉ và số điện thoại của nhà mình

7. Những bước sơ cứu cơ bản

8. Phải làm gì khi xảy ra hỏa hoạn

9. Trẻ cần biết nơi sống của bạn bè và họ hàng của gia đình

10. Trẻ cần biết gọi tới số điện thoại nào trong trường hợp khẩn cấp